top of page

מרפאות לרפואה אנתרופוסופית

מרפאת אלומה לרפואה אנתרופוסופית

רח'  הדס 7 קרית טבעון

ד''ר גלית קפל , רופאת ילדים

ד''ר  מירון ברק , רופא משפחה

טל. 0584444560

מייל: drmeronb@gmail.com

Facebook

ד''ר חנן גולדמן, מומחה בפסיכיאטריה

 

קיבוץ חורשים

hanandr@walla.com

מרפאת הרדוף

קיבוץ הרדוף 36000

ד''ר מירון ברק, רופא משפחה

ד''ר אבישי גרשוני, רופא משפחה

ציפורה בן יצחק  - מסז' ריתמי

אסתי וולפנזון - מסז' ריתמי

טל. 049059200, 0527484881

ד''ר ליאורה אוריאל

רופאת משפחה

ירושלים

0505748146

 

bottom of page